Hybrid-, GMO- eller oförädlade fröer: Här är vad du behöver veta

Du har säkert hört att det pratas mycket om oförädlade frön. Men vad är egentligen skillnaden mellan oförädlade, hybridiserade, GMO och andra termer som öppen pollinering när det gäller frön? Idag vill jag skapa klarhet kring dessa termer så att du kan välja rätt frön för dig och din trädgård.

Under alla mina år av fröodling har jag lärt mig många tips och tricks när det gäller att driva upp en trädgård från frön. Min trädgård börjar varje år med att jag beställer fröer och försår dem inomhus.

Det finns alltid så mycket att välja på när det gäller frön. Det kan lätt bli som det blev för mig, att man plötsligt har fler frön än vad man får plats med i sin trädgård. Men varje år ser jag till att odla mängder av blommor, örter och grönsaker från frön.

Idag vill jag dela med mig av svaret på en fråga som verkar skapa en hel del förvirring: ”Vad handlar det där med hybrider, öppet pollinerade, GMO och behandlade frön om?”

Oförädlade fröer, hybrid- och GMO-fröer: Vad är det egentligen?

När det gäller fröer kan det vara svårt att veta var man ska börja och det är lätt att bli förvirrad över vad begrepp som ”hybrid” och ”oförädlad” egentligen betyder. När du väl förstår skillnaden mellan oförädlade frön, hybridfrön och GMO-frön kan du välja den typ av frön som passar dig och undvika de som inte gör det.

Vad är oförädlade fröer?

Efter andra världskriget och långt in på 1970-talet dominerades marknaden av kommersiellt odlade grönsaker och det blev allt svårare att hitta äldre sorter. De flesta av dagens oförädlade sorter har ursprungligen bevarats från hemträdgårdsodlare och deras familjeträdgårdar. Oförädlade grönsaker kan beskrivas som en växt som har odlats i mer än 50 år.

Oförädlade frön har sparats och förts vidare i många generationer. Växten, blommorna och frukterna är fortfarande samma sorter som de ursprungliga plantor som var dess gammelmormorsmödrar (+50 år). Fröna behåller föräldraplantans karaktäristiska egenskaper, oavsett om det gäller skönhet, smak och produktivitet eller motståndskraft mot sjukdomar, skadedjur och väderlek.

Växterna i sig är öppet pollinerade och alla föräldraväxtens egenskaper förs vidare till nästa generation. För många oförädlade växter förhindrar isolering och korsbefruktning mellan växtsorter som växer nära varandra. Om fröna samlas och förvaras på rätt sätt och växten är fri från sjukdomar bör nästa planta bli exakt som moderplantan.

Oförädlade växter erbjuder massor av variation från det standardutbud som finns i livsmedelsbutiker och trädgårdscenter. Det finns många färgglada och unika växtsorter, men skönhet och mångfald är inte de enda egenskaper som karaktäriserar oförädlade växter.

Hur får jag tag på oförädlade fröer?

Vissa har turen att ha oförädlade fröer som gått i arv från tidigare generationer. För oss andra går det dock att köpa oförädlade fröer från lokala plantskolor eller på nätet.

Vad är hybridfrön?

Hybridfröer är ett resultat av korsbefruktning av starka egenskaper hos olika sorter, vilket ger helt nya sorter. De växter som blir resultatet kan se ut och smaka lika bra som oförädlade sorter. De kan till och med smaka bättre, vara mer motståndskraftiga mot sjukdomar eller vara lättare att odla.

Hybrider underlättar en bred spridning av grönsaker. De kan ha bättre motståndskraft mot sjukdomar, vara mindre krävande att odla, ge högre totalavkastning och jämnare kvalitet samt vara lätta att skörda. Allt detta gör det mer lönsamt för kommersiella odlare.

Hybridfrön förädlas på fält eller i växthus genom korsbefruktning av olika växtsorter, för att skapa önskvärda och intressanta egenskaper. Några av hybriderna blir som resultat bättre än föräldrarnas och en del sämre. Genom många experiment och många år av efterföljande testning för kontroll och tillförlitlighet föds nya hybrider med fantastiska nya egenskaper.

Hybridodlarnas odlande av endast de allra bästa växterna för en lyckad skörd är till hälften konst och till hälften vetenskap.

Både oförädlade fröer och hybridfrön kan ge dig växter av god kvalitet. Hybrider är en nyckel till framgång som tillhör vår moderna tid, medan oförädlade växter har stått sig väl genom tiderna.

Vad är öppet pollinerade frön?

Alla oförädlade växter är öppet pollinerade växter, men alla öppet pollinerade växter är inte oförädlade. Öppen pollinering sker genom att insekter, vind, fåglar och människor överför pollen från växt till växt. Både hybridfrön och oförädlade frön kan föröka sig genom öppen pollinering.

När plantan pollineras av en planta av samma sort eller genom självpollinering är det en oförädlad växt. Alla frön från dessa växter har samma egenskaper som föräldraväxten.

När en växt korsbefruktas med andra sorter blir den en hybridväxt. Båda kan uppstå naturligt eller med hjälp av mänsklig hand. De frön som sparas från hybridplantan kommer dock inte att ha samma egenskaper som föräldraplantan.

Vad är ekologiska frön?

Ekologiska frön är frön som odlats och sparats med certifierade ekologiska metoder. Det behöver inte betyda att de frön som inte är ekologiska är behandlade med bekämpningsmedel eller herbicider. Det betyder bara att gårdarna som producerade fröna hade en ekologisk certifiering.

Vad är GMO-fröer?

För det första får vi inte blanda ihop GMO med hybridfrön. GMO, eller genetiskt modifierade organismer, skapas genom experimentell bioteknik som, enligt Non-GMO Project, ”sammanför DNA från olika arter och skapar instabila kombinationer av växt-, djur-, bakterie- och virusgener som inte kan förekomma i naturen eller vid traditionell korsning”.

För närvarande är inga frön som säljs för hemmaträdgårdar genmodifierade, utan de är framtagna endast för kommersiella grödor. Det finns ingen anledning att leta efter GMO-fri märkning på fröpaket för hemmaträdgården. Fröer som är avsedda för hemmabruk och inte för kommersiellt bruk är inte genetiskt modifierade.

Hur är det med behandlade frön?

Behandlade frön har en beläggning som innehåller herbicid eller ett bekämpningsmedel för att förhindra svamp- och insektsangrepp. De har ofta färgats för att visa att de är behandlade och är märkta som ”behandlade” på förpackningen. Jag undviker att använda behandlade frön eftersom jag inte vill ha herbicider och bekämpningsmedel i min trädgård.

Det finns dock fröer som har beläggning men är säkra att använda. Många små, moderna frön som ringblommor och sallad kan ha en färgad hinna som gör att de LIKNAR behandlade frön, men är det inte. Dessa frön har något som liknar ett godisöverdrag som är avsett att underlätta för trädgårdsmästaren att plocka upp dem. Se fröförpackningen för att vara säker på vilken typ av beläggning dina frön har.

Fördelarna med att odla hybridfrön

Hybridfrön är resultatet av många års förädling för att få fram den perfekta växten! Tänk inte galna vetenskapsmän som skapar onaturliga växter, utan tänk bönder och trädgårdsmästare som skapar speciella och starka sorter. Många lantbrukare, fröföretag och till och med hemträdgårdsmästare tillbringar många år och säsonger med att korsbefrukta utvalda växter i hopp om att skapa den perfekta kombinationen av gener.

Du kan till exempel kombinera en tomatplanta som är känd för att producera massor av frukt med en annan tomatsort som är mer motståndskraftig mot sjukdomar. Egenskaper du kan leta efter är: lättare att odla, snabbväxande, förmåga att anpassa sig till miljön, större frukt, mer frukt, sjukdomsresistens och hållbarhet.

Du kan kombinera hybrider tills du får den kombination av egenskaper som du söker. Hybridväxter blir säkrare och mer fruktsamma för varje år och är standard för många jordbrukare. Även om du inte kan spara fröna och garanterat få de önskade egenskaperna som med oförädlade växter, kan du föröka hybrider genom sticklingar.

Fördelarna med att odla med oförädlade frön

Hybridväxter har förbättrat utbudet i mataffären, men oförädlade växter har många fördelar för hemodlaren. Du kan få massor av nya smaker, färger och former när du odlar från oförädlade frön. Bristen på enhetlighet kan till och med leda till olika mognadstider, vilket gör att skörden blir längre.

Om du har odlat från oförädlade frön ett tag betyder det att de fungerar bra i din geografiska omgivning. De är vana vid vädret, odlingsförhållandena och är resistenta mot sjukdomar och skadedjur i ditt område.

Dessutom bevarar du ett litet stycke historia. Det är något speciellt med att odla samma växt som din mormor kanske odlat. Precis som allt annat i världen kan grönsakssorter dö ut. Vi måste hjälpas åt att föra vidare oförädlade fröer och deras gensammansättning till nästa generation.

Är oförädlade fröer olagliga?

När det gäller att spara frön kan det bli lite komplicerat. Till största delen handlar de juridiska aspekterna om sparande av fröer inom jordbruket. Många GMO- och hybridfrön är patenterade. Detta innebär att alla jordbrukare som odlar fröna måste skriva under ett avtal och intyga att de kommer att odla fröna endast det året. Året därpå kan de inte odla från sparade frön utan måste köpa nya.

I EU är det olagligt att sälja grönsaker som inte finns med på den nationella listan. Många tror att detta är en av de främsta orsakerna till att många kulturarvssorter dör ut, eftersom det är svårt och dyrt att komma med på listan. I USA skyddas odling av växter från delningar, sticklingar och frön genom lagar som varierar från delstat till delstat.

När det gäller oförädlade växter befinner vi oss i en gråzon. Om du inte säljer oförädlade växter eller fröer för odling av dem går det bra. Dessutom har många oförädlade frön funnits i generationer, vilket gör dem till en del av vårt allmängods.

Den kulturella betydelsen av frösparande

De juridiska aspekterna för frösparande för jordbrukare och andra trädgårdsmästare inkräktar på mångåriga traditioner. Innan man kunde köpa kommersiella frön, fördes fröer vidare från generation till generation och mellan trädgårdar. Det är en tradition som fortfarande bör respekteras.

När slavägare tvingade afrikanska människor ombord på sina skepp flätade många av kvinnorna in frön i håret för att överleva och föra sin kultur vidare.

WTO är ansvariga för många restriktioner kring sparande av fröer och utsäde, och många jordbrukare i utvecklingsländerna påverkas i allt högre grad av dessa bestämmelser. Att begränsa människors tillgång till utsäde gör det omöjligt för många att odla mat.

I takt med att vår befolkning växer och den biologiska mångfalden minskar behöver vi mer än någonsin människor som odlar hälsosam och hållbar mat. Att byta frön och sorter med andra jordbrukare bidrar också till att främja den biologiska mångfalden. Frösparande har ett kulturellt och miljömässigt värde som behöver undersökas innan vi accepterar att det kontrolleras av moderna företag.

error: Innehållet är skyddat
Search