Grönare fingrar: Så utövas hållbart trädgårdsarbete

Inom hållbart trädgårdsarbete räknas varje bidrag oavsett storlek. Genom att enbart använda miljövänliga trädgårdsmetoder sparar vi vatten, hjälper det lokala djurlivet, uppmuntrar biologisk mångfald, producerar mer mat och sprider glädje. Även om trädgårdsmästare redan har gröna fingrar finns det betydligt fler sätt att vara grön på när det handlar om trädgården! Idag vill jag belysa några sätt som gör din trädgård mer hållbar.

Hållbar trädgård är något som många kämpar med. Många frågar sig hur vi kan tillämpa etiska metoder i trädgården för att skydda vår planet. Hur kan vi skapa bättre trädgårdar redan på planeringsstadiet? Hur kan de tillgängliggöras? Hur gör vi dem mer hållbara?

Många undviker ämnet eftersom det är svårt att få grepp om. Så jag vill börja med att tacka dig för att du tog dig tid att läsa och tänka igenom följande förslag på metoder och utförande. Du har redan ett försprång!

Mitt mål är att på ett enkelt sätt förmedla hållbar trädgårdsskötsel och permakultur för alla som älskar trädgårdsarbete. Ju fler som använder sig av dessa trädgårdsmetoder desto bättre!

Jag har ägnat mycket tid åt att fundera på vad en hållbar trädgård är. Generellt sett handlar det om att allt som används eller tas bort ska ersättas så att nuvarande tillstånd bibehålls. Vi använder det som ett allmänt begrepp för att belysa att vi arbetar etiskt, miljövänligt och ansvarsmedvetet.

Hållbarhet innebär att man utgår från ett helhetsperspektiv med syfte att skapa en trädgård som är bättre än den ursprungligen var. Oavsett om du eftersträvar en regenerativ eller hållbar trädgård är detta mina tips på hur du kommer igång med miljöinriktat trädgårdsarbete.

Kompostering

Det går inte en dag utan att jag lovordar kompost till den som är villig att lyssna. Den är guld värd! Jag har tidigare pratat mycket om vikten av jord och hur den bör vara varje trädgårdsmästares utgångspunkt eftersom vi helt enkelt inte klarar oss utan bra jord!

Kompost är det bästa sättet att vårda och återföra näring till jorden. I jorden finns en hel värld av mikroorganismer som kryllar av aktivitet och en kompost hjälper dem att frodas och växa.

En hållbar trädgård innehåller åtskilliga kompostsystem som är anpassade till din trädgård vare sig det rör sig om flera tunnland eller en enkel uteplats. Idealiskt sett bör du kunna producera tillräckligt med kompost för att förse hela din trädgård!

Vattenbesparing

Förutom jord är vattenförsörjningen det näst bästa att se över som trädgårdsmästare. Klimatförändringar är ett faktum som påverkar vattentillförsel i varierande utsträckning.

Oavsett var du bor, bör du överväga vart ditt naturliga vatten kommer ifrån och hur du kan införa vattenavrinningssystem i din trädgård. Det är onödigt att förspilla stora vattenmängder och låta dessa rinna ut med avloppet!

Genom att förse dig med en vattenreservoar kan du istället lagra vatten som kan användas vid torra årstider och undvika användandet av sprinklers. Med rätt metoder och system behöver du inte ens vattna din trädgård. Den kommer att vara självförsörjande.

Vatten är en värdefull resurs som vi hållbara trädgårdsmästare kan tillvarata.

Inhemska växter

Det är oerhört viktigt att inkludera inhemska växter för att stödja våra inhemska arter, hjälpa jorden att frodas, hålla skadedjur i schack med mera. En trädgård som fullständigt utgörs av inhemska växter är bra om man kan få till men jag vet att de flesta av oss också vill odla grönsaker, blommor, frukt och mer därtill.

En bra utgångspunkt enligt permakulturförfattaren Rosemary Morrow är att tillägna cirka 30 % av din trädgård åt inhemska växter. Du hjälper inte bara inhemska arter utan lär dig lokal botanik och skapar samtidigt en efterfrågan hos andra i och med att de också upptäcker växten när du inhandlar den från ditt lokala trädgårdscenter.

Biologisk bekämpning

Ingenting är svart eller vitt när det handlar om skadedjur i trädgården. När du lägger märke till ett nytt skadedjur, stanna upp och ställ dig själv följande frågor: Vad gör varelsen? Hur ser deras livscykel ut? Vad tillför de trädgården? Vem äter dem?

Att svara på dessa frågor kan hjälpa dig hantera skadedjurspopulationen på ett naturligt och hållbart sätt. Genom att locka nyckelpigor till din trädgård kan du exempelvis bibehålla kontrollen över bladluspopulationen.

Ibland drabbas vi av okända skadedjur. Om du enbart planterar en sorts växt (som vid en ren grönsaksträdgård) fungerar den som en underbar plats för de skadedjur som älskar att äta just den specifika växten och därmed gör sig hemmastadda.

Genom att istället uppmuntra till biologisk mångfald stoppar vi skadedjuren från att gå överstyr. Det är en fin balansgång mellan att låta insektspopulationen frodas tillräckligt utan att alla våra växter förstörs. Det bästa är att studera vad de äter och minska på det och vad som äter dem och öka på det.

Reducera och återvinn

Vi har länge hört talas om återvinning och reducering men det är fortfarande lika aktuellt i trädgården. Allt vi använder från plastkrukor till klippt gräs bör övervägas för återbruk innan det kasseras. Vi bör maximera användningen av varje produkt. Ha i åtanke hur många olika användningsområden ett material kan ha under sin livstid.

I min kommun älskar jag att använda mig av lokala donationsgrupper för att skänka bort trädgårdsredskap som jag inte längre har användning för. Du kan också låna större föremål av andra så att du inte behöver köpa något som sedan bara används någon enstaka gång. Innan du skaffar nya saker bör du leta efter material som kan återanvändas. Till exempel kan en lastpall göras om till blomsterrabatter och gamla fönster kan bli ett växthus.

Hållbart trädgårdsarbete eller regenerativt trädgårdsarbete

Hållbar trädgårdsskötsel och regenerativ trädgårdsskötsel används ofta synonymt fastän de egentligen är två olika koncept. Inom hållbart trädgårdsarbete arbetar man hårt för att ersätta det som förlorats. I regenerativ trädgårdsskötsel går man ett steg längre genom att addera mer än du tar bort. Regenerativ trädgårdsskötsel är därför att föredra.

Missförstå mig inte, att utöva hållbar trädgårdsskötsel är en underbar sak i sig och jag applåderar alla som ger det en chans. Men motiverade trädgårdsmästare kan gå ett steg längre genom att införa regenerativ trädgårdsskötsel.

Du är inte perfekt

Problemet med hållbarhet som ideologi är idén om perfektion. Speciellt när man tittar begrepp som nollavfall. Det innebär att inget får slösas bort, i så fall har du gjort fel. Vilket inte är sant!

Du gör tillräckligt

Du kommer inte ha högsta betyg i etik hela tiden. Men om du gör ditt bästa och arbetar hårt med att hålla dig informerad bidrar du med tillräckligt.

Vi gör alla vårt bästa! Vi gör våra efterforskningar. Vi pratar om det. Och framförallt, vi ändrar vår praxis när vi inser att det finns bättre alternativ där ute.

error: Innehållet är skyddat
Sök