Lär dig känna igen vilka typer av bin som besöker din trädgård

Bin är vänliga varelser som gör massor för din trädgård. Allt de begär i gengäld är lite pollen och nektar!

Om du har några bussiga bin i din trädgård blir det lättare att se till att du planterar blommor som passar dem om du kan skilja på olika typer sorters bin. Låt oss ta reda på vilka surriga flygande besökare du har i din trädgård!

De olika bifamiljerna

Varje bi tillhör en av de sex befintliga bifamiljerna. Precis som växter delas bin in i familj, släkte och art. Till exempel ingår humlan av arten Bombus vosnesenskii i humlesläktet och i familjen apidae, eller långtungebin.

Apidae (långtungebin)

Omfattar humlor, små snickarbin, sandbin, solrosbin, gyllengökbin och honungsbin. Det är en kategori bestående av en stor variation av bin som finns över hela världen.

Megachilidae (buksamlarbin)

Består av murarbin, bladskärarbin och hartsbin. Ibland kallas de för ”furry belly bees” (pälsmagebin) eftersom de bär pollen på buken i stället för på benen.

Halictidae (vägbin)

Innefattar skogsbandbin och svettbin. Detta är en grupp med stor mångfald och en av de vanligaste bi-grupperna. Den omfattar metalliska och icke-metalliska bin.

Andrenidae (grävbin)

Består av gruvbin och perditabin. De är solitära och markhäckande bin.

Colletidae (korttungebin)

Innefattar sidenbin och citronbin. Dessa bin täcker väggarna i boet med ett speciellt sekret, vilket är anledningen till att de kallas på engelska kallas ”plasterer bees” (putsbin).

Melittidae (sommarbin)

Består av olika melittidbin, varav många samlar på blomoljor. En liten bifamilj, och många av dessa bin är hemmahörande i Afrika. De är ensamma och häckar i hålor i jord eller sand.

6 olika bityper som du bör känna till

Det finns över 20 000 biarter i världen, så av uppenbara skäl kommer vi inte att gå igenom dem alla.

Honungsbi

När man tänker på ett bi tänker de flesta omedelbart på ett honungsbi. De kommer ursprungligen från Europa och Asien, men importerades på 1800-talet till Nordamerika. Nu är de ett av de vanligaste bina man kan se på sin bakgård.

Honungsbihonor kan kännas igen på det bakre benet. Skenbenet har en platt triangelformad form. Jag tycker ofta att honungsbin ser ut att vara fulla av nektar eftersom de är bärnstensfärgade, med bruna eller svarta ränder på buken. De bär pollen på sina bakben i små pollenpaket. Du kan se pollenkorgen som är en blank del på den platta delen av bakbenet, omgärdad av långa hårstrån som kallas setae.

Av alla biarter i världen är det bara nio som producerar honung. Honungsbina är lite ovanliga i sin utveckling. De kan lagra mat i form av honung under lång tid och det är därför du kan hitta dem över hela världen! De är lätta att etablera i bikupor och deras bon kan flyttas, vilket är ovanligt för bin.

Honungsbin har stora kolonier med tusentals bin med en drottning, hanar och arbetarbin.

Honungsbin och humlor har drottningar, men de flesta bin är solitärer. De kvinnliga solitärbina är som ensamstående mammor som matar sina ungar. När det gäller bin i allmänhet är det oftast honorna som gör allt arbete. De lägger äggen, de står för matförsörjningen i boet och ibland är det de som gör eller hittar boet. Hanarna är bara där för att para sig och äta. Ibland har hanen en skyddande roll och vaktar en blomma för att jaga bort andra bin så att hans bin kan föröka sig och äta i det valda området.

Humlor

Humlor är en annan typ av hålhäckande bin, med mycket mindre kolonier bestående av 50 till 500 individer och en drottning. På våren börjar du se drottningarna leta efter platser där de kan bygga sitt bo. Även om de huvudsakligen bygger bo under jord, kan de också bygga bo i fågelbon, ihåliga träd och allt som är tillräckligt stort för deras ungar.

Om det finns en plats i din trädgård där en mus gjort ett bo eller ett hål, kommer drottningarna ut på våren och letar på låg höjd. I sitt noggranna sökande efter ett lämpligt bo ser de ut att sniffa längs marken. När drottningen har gått ner i hålet börjar hon göra vaxkakor och lägga sina ägg.

Ibland kan man se humlor bära pollen på sina bakben. Du kan se pollenkornen, som kan ha regnbågens alla färger. Bina bär pollen på olika delar av kroppen beroende på vilken art de tillhör.

Ett av de vanligaste bina är Bombus vosnesenskii. Den har ett gult ansikte och gula axlar på en mestadels svart kropp, och sedan har honorna en gul rand nära bukspetsen och hanarna har ibland mer gult på sidorna och buken.

Andra vanliga humletyper är den gulbröstade Bombus flavifrons, den luddiga Bombus mixtus och den svartstjärtade Bombus melanopygus. Men vilka typer av humlor du träffar på beror på var du befinner dig.

Murarbin

Murarbin är en typ av solitära bin som bygger bo i mindre håligheter. De är kända för att använda lera och andra material när de gör sina bon.

Du kommer troligen att se Osmia lignaria-bin, en typ av buksamlarbi. De kommer ut i april och maj och pollinerar fruktträd som körsbärs- och äppelträd. Ibland kallas de också för ”hairy belly bees” (pälsmagebin) eftersom de samlar pollen på magen.

Det är det här biet som folk bygger små lägenheter och hål för. Biet går in i tunneln och lägger ett ägg, sedan går hon och samlar lera för att bygga en vägg. Sedan lägger hon ytterligare ett ägg ovanpå mer pollen som hon har samlat in och bygger väggen. Och så fortsätter hon hela vägen genom röret.

Buksamlarbi

I samma familj (megachilidae) som murarbiet finns bladskärarbiet. Bladskärarbiet är en typ av solitärt bi som häckar i håligheter och samlar delar av blad för att linda in sina larver i.

Dessa bin gör ofta hål i dina rosenblad och skär av lövbitar. Likt murarbina bygger de bo och lägger ägg i tunnlar med dessa löv. Men oroa dig inte, det skadar inte växten! Det är bara deras sätt att samla material i trädgården.

Svettbi

Svettbina har fått sitt namn eftersom vissa medlemmar av släktet faktiskt slickar människosvett för att få i sig mineraler. De här bina älskar växter som tillhör astersläktet eller den korgblommiga blomfamiljen (asteraceae), vilket även bladskärarbin gör.

Texas striped sweat bee, eller Agapostemon texanus, är ett mycket karismatiskt, glänsande bi som du kan få syn på i din trädgård. Honan är helt grön och hanens buk har gula och vita ränder på ryggen.

Gyllengökbi

Gyllengökbin är solitära kleptoparasiter. De har ett getinglikt utseende och parasiterar faktiskt på andra bin. De tar över bon och tar för sig av sådant som andra bin samlar in.

Det finns en lång rad bin som kallas för gökbin. Precis som gökfåglar lägger de sina ägg i andra bins bo och tar över dem.

Vad är det bästa vi kan göra för bin i vår trädgård?

Bina behöver vår hjälp mer än någonsin! Från vintern 2018 till 2019 minskade antalet honungsbin drastiskt med 40 %. Många grödor och blommor är beroende av bin för pollinering, vilket innebär att detta kommer att få synliga konsekvenser även i våra livsmedelshyllor.

De flesta inhemska bin kan inte lagra mat. De behöver något som blommar hela tiden eftersom de samlar nektar och pollen. Därför är det viktigt att ha något som blommar tidigt på våren fram till den första frosten. Om de inte har tillgång till denna blomning klarar de sig inte.

Förutom att plantera och utöka beståndet av inhemska växter kan du också skapa ett bi-bad i din trädgård, en plats där bina kan stanna till för en vätskepaus, och ett insektshotell för solitära bin att bygga bo i.

Vanliga frågor om olika typer av bin

Vilka är de viktigaste bina som en trädgårdsmästare råkar på?

De vanligaste bina som en trädgårdsmästare råkar på är humlor, honungsbin, murarbin, bladskärarbin, svettbin och gyllengökbin.

Vilka typer av bin lever i marken?

Bin som bygger bo direkt i marken kallas gruvbin. Mer än 70 % av bina häckar i marken. Du kan också hitta svettbin, murarbin, bladskärarbin, grävbin, och humlor i underjordiska håligheter och gyllengökbin som tar över gruvbins bon.

Hur många typer av bin finns det?

Det finns över 20 000 arter av bin i hela världen. I Nordamerika finns det 4 337 inhemska biarter.

error: Innehållet är skyddat
Sök