Ogräsrevolutionen – Låt det växa!

Ogräs har ett dåligt rykte. Men samtidigt som ogräs ibland kan gå oss på nervern är vi samtidigt medvetna om att de växer av en anledning. De är inte alltid så lömska som vi tror! Försök tänka om och ha istället i åtanke att ogräs faktiskt kan vara det bästa som hänt din jordmån.

När det handlar om ogräs i trädgården är vår första tanke alltid att ta bort dem. Men då ignorerar vi fördelarna och glömmer bort syftet med deras existens. Djur älskar ogräs och det gör jorden också. Ogräs spelar en viktig roll i en regenerativ trädgård!

Om du har mycket ogräs är detta ett tecken på att din trädgårdsjord är i behov av hjälp! Ogräs är naturliga jordfixare. De är de första plantorna som börjar växa och täcka bar mark eftersom de trivs och frodas trots usla förhållanden. De jobbar snabbt också!

Vilda växter är intelligenta. Deras frön kan ligga vilande i marken upp till 20 år. Ogräs spirar enbart under rätt förutsättningar eller om jorden kräver det. När du ser ogräs innebär det att jorden har bjudit in dem.

Deras långa rötter bidrar bland annat med återföring av vatten och näringsämnen samt med att luckra upp packad jord. Medan de växer hjälper löven och rötterna till att föra tillbaka organiskt material till jorden. När de bryts ner omvandlas de till näringsämnen som andra växter kan frossa på.

Dessa ogräs är ofta ätliga och har en mängd medicinska användningsområden. Vi glömmer ofta bort hur läckra och nyttiga vissa av dessa tåliga inhemska växter kan vara. Djuren håller också med! De flesta insekter, fåglar och större djur äter gärna ogräs som om de vore kaviar.

Det är genom att odla jorden som vi också bjuder in vilda växter till vår trädgård. Impulsen att röra om i jorden är en av orsakerna till varför ogräsets vilande fröbanker väcks. Motstå därför denna impuls så långt som möjligt. Det är när vi rensar bort ogräset och ersätter det med ätbara växter och prydnadsväxter som vi utarmar jorden. De vilda växtfröna hjälper snarare till med att återställa jordens hälsa.

Identifiering av nyttigt ogräs

När du granskar de oinbjudna trädgårdsväxterna är det viktigt att stanna upp och identifiera deras användningsområden. Många växter är medicinska, jordfixare eller ätbara.

För att ta reda på om en växt är ett ogräs, låt dem växa eftersom det hjälper dig med identifiering och forskning av din trädgård. Ju mognare växt, desto lättare att urskilja den på sina blad. När du identifierat ogräset kan du se om det har något att tillföra din trädgård. Om inte, placera om till ett annat utrymme där vilda djur kan dra nytta av det.

Växter som blommar utanför ditt tilltänkta arrangemang eller som växer i otakt med odlade frön är troligtvis ogräs. Men jag uppmuntrar dig till att låta dem växa. Vem vet, det kan vara en härlig vallmo eller någon annan pollinatör!

Mindre ogräs i trädgården

När inkräktande växter tränger sig på, försök att se fördelarna med ogräset och plantera om dem. Åkerfräken är till exempel både läcker och bra för håret. Vårskotten smakar som vild sparris! Du kan hantera dem genom att låta dem växa endast på anvisad plats.

Det finns vissa trädgårdsmetoder som håller ogräs under kontroll. I en polykulturell trädgård planterar du exempelvis tätt med inhemska växter för att sedan låta dem konkurrera om utrymmet. Plantera uthålliga växter som du vill ska kunna växa och bli stora.

För att förhindra ogräs kan du också prova med att täcka över växterna. Tjocka lager av kartong eller tidningar kväver växterna inunder och stoppar luftflödet.

Plocka gärna ogräset innan det blir för stort. De är enklast att få bort efter regn eller bevattning. Försök att få med så mycket som möjligt av roten för att på så vis förhindra att de växer upp igen. Fyll därefter hålet med kompost och gödningsmedel och täck för ordentligt. Detta förhindrar fler frön från att spira inuti hålet.

Ogräs och gröna gräsmattor

När folk säger att de vill ha en grön gräsmatta undrar jag alltid om de menar färgen eller om de menar en hållbar. Jag hoppas ju på det senare! När det gäller gröna gräsmattor handlar det först och främst om att ändra perspektiv.

Jag har en härligt grön gräsmatta full av klöver, maskrosor och smörblommor. Den är inte bara hållbar utan grön eftersom den inte är monokulturell. Den består av både vilda växter och gräs och växterna trivs och frodas eftersom de får vara i sin naturliga miljö. Gräsmattan är skön att gå på, lättskött och står sig bra för diverse aktiviteter.

Många människor är rädda för att låta maskrosor slå rot i gräsmattan. Jag skördar blomman innan de förvandlas till frön och använder dem i mina skönhetsrecept eller äter dem. Andra växter överlåter jag åt bina.

Klöver är min absoluta favorit i gräsmattan! Du kan köpa gräsfrön blandade med mikroklöver. Det är en underbar kvävebevarande växt som växer bra och är enklare att hantera än andra klöversorter. Om den får växa och bli hög förökar den sig själv med egna frön och du slipper så nya.

Om du vill ha en tjock, vacker gräsmatta som kräver lite bevattning bör du låta några inhemska växter flytta in och fylla upp utrymmena.

Är ogräs dåligt?

Ogräs är bara dåligt om du tror att det är det! Ogräs i grönsakslandet eller andra mer odlade områden kan vara besvärligt men de bidrar också med en mängd fördelar. Ett ogräs är helt enkelt en växt som växer där du inte vill att den ska göra det.

Försök istället att undersöka ogräset och se om det har några medicinska användningsområden, är ätbar eller innebär andra fördelar för växterna i din trädgård. Om du inte vill ha det, försök att placera om det till en annan plats i trädgården där det fungerar bättre.

Vad gör ogräs?

Ogräs hjälper till att föryngra jord som utarmats på näringsämnen och organiskt material. De är de första plantorna som växer och täcker snabbt bar mark. Deras rötter hjälper till att föra tillbaka vatten och näringsämnen upp till ytan och när de förmultnar återför de näringen till jorden.

error: Innehållet är skyddat
Sök