Intensiv plantering ökar skörden och sparar vatten

Sedan jag började med trädgårdsarbete har jag varit en trädgårdsmästare som planterar intensivt. Intensiv plantering hjälper till att lösa vanliga trädgårdsproblem som jordpackning, dräneringsproblem och dålig skörd. Dessutom bidrar det till vattenbesparing, minskar arbetsbördan och tränger undan ogräs, vilket gör trädgården mer hållbar.

Om jag ska vara ärlig skulle jag nog mer korrekt kunna kalla mig för en växtsamlare. Jag packar in så många växter som möjligt i min lilla trädgård, för hur ska man kunna välja mellan alla vackra växter?

Jag har odlat över 400 perenner, 100 grönsakssorter samt otaliga träd och buskar i min lilla stadsträdgård. Den är frodig, hälsosam, vattensnål och produktiv. Och det är så trångt att ogräs inte har en chans! Jag behöver nästan aldrig rensa min trädgård under sommarmånaderna när växterna har fyllt allt utrymme. Var i all världen skulle de växa?

Min goda vän är en trädgårdsmästare som planterar intensivt, precis som jag, och hon berättar hur man kan öka skörden och spara vatten med intensiv plantering. Och självklart räddar det dig från en sommar av ogräsrensning!

Intensiv plantering

Metoder för intensiv plantering används med flera mål i åtanke: de minimerar jordpackning, gör det möjligt att plantera på utmanande eller svåra platser, löser dräneringsproblem, eliminerar behovet av jordbearbetning, ökar produktionen av grönsaker och örter och sparar vatten.

Med tanke på att många delar av världen lider av torka är det viktigt att hitta ett sätt att använda mindre vatten och ändå odla mer produkter på mindre utrymme. Metoder för intensiv plantering kan åstadkomma allt detta och mer därtill.

Att förbereda jorden för en trädgård utan jordbearbetning är mycket viktigt för en trädgård med intensiv plantering eftersom grunden för en sådan här trädgård är en djupt bördig och väldränerad jord. Att använda organisk markbetäckning, rötad gödsel och riklig kompost som jordförbättring är grunden för en fantastisk, intensivt planterad trädgård.

Biointensiv trädgårdsodling

Det finns flera gamla tekniker för intensiv plantering som har visat sig vara mycket framgångsrika, bland annat kvadratmetersodling och biointensiv trädgårdsodling.

Den biointensiva trädgårdsodlingens teknik utan jordbearbetning och med riklig bördighet, i kombination med att helt enkelt plantera fler växter, skapar en speciell miljö för dina grönsaks- och kryddväxter som hjälper till att hålla kvar vattnet vid rötterna under en längre tid. Detta skapar i sin tur en miljö där växterna hjälper varandra genom stöttning. Noggrann planering i förväg är nyckeln till framgång med denna vattenbesparande teknik.

Så här gör du

Plantera örter och grönsaker i remsor som är cirka 30–90 cm breda i upphöjda bäddar som ligger cirka 30 cm över marknivå. Lämna sidorna av bäddarna öppna, eller använd ett system med upphöjda bäddar. Det är viktigt att packa plantorna närmare varandra utan att överplantera.

Det är också viktigt att markbetäcka och gallra växterna vid behov för att förhindra sjukdomar och skadedjur, eftersom tätt planterade trädgårdar också har en minskad luftcirkulation. Genom att plantera växter som blommar i följd efter varandra kan du förlänga din trädgårdssäsong.

error: Innehållet är skyddat
Sök