Hur man tar bort sidoskott från träd (och varför de finns där till att börja med)

Om ditt träd långsamt håller på att förvandlas till en buske genom att skicka upp sidoskott – en mängd tunna, uppåtväxande grenar från stammen eller jorden nära trädets bas – får du här några tips om vad det kan bero på och hur du tar bort sidoskott från träd.

Vad är sidoskott på träd?

Träd är mycket bra på vad de gör. Det vill säga att växa. Ofta ser du sidoskott, små skott som ser ut som miniträd, vid trädets bas. Om de får växa till sig blir resultatet ett buskliknande utseende. Du kan också se dem växa upp ur en stubbe efter ett träd som har fällts men som fortfarande lever.

Träd skickar ut sidoskott som en reaktion på stress. Ditt smarta träd anstränger sig allt det kan för att överleva i en miljö som inte är perfekt. Dessa sidoskott är ett sätt för trädet att föröka sig och se till att föra sina gener vidare. Om trädet inte kan överleva fortsätter sidoskotten att växa i dess ställe.

Varför växer sidoskott ut från träd?

Sidoskott ses ofta på stadsträd som planterats i den utsatta gräs- eller trädgårdsremsa som finns mellan gatan och trottoaren. Denna remsa är ofta en väldigt påfrestande plats för ett träd att växa på, med dålig jord som är omgiven av betong. Jorden komprimeras av trycket på de asfalterade ytorna och betongen alstrar mycket extra värme.

Träd som växer på en sådan utsatt plats kan inte växa och frodas lika bra som träd som växer i bra jord med gott om utrymme för rötterna. Dessa träd angrips oftare av sjukdomar och skadedjur, och skickar upp sidoskott som en reaktion på den stress de utsätts för.

Torka kan vara en annan orsak till att ett träd skickar upp sidoskott. Uppåtväxande grenar från basen eller från de övre grenarna till följd av torka kallas vattenskott. Vattenskott är trädets reaktion på törst.

Ett träd kan också skicka upp vattenskott och sidoskott till följd av felaktig beskärning.

Hur man stoppar sidoskott från träd

Hur besvärande de än må vara så är det främst en fråga om estetik. Trädet ropar på hjälp, och om du lyssnar kan du kanske hjälpa till genom att se till att trädet får det bättre. Testa din jord för att upptäcka eventuella oroande värden som kan vara orsak till problemen.

De flesta träd behöver inte bevattnas, men du kan överväga att vattna dina träd om de är unga eller om det är mycket varmt i ditt område. Dålig beskärning eller brist på beskärning kan också vara något som behöver åtgärdas för att förhindra att fler sidoskott dyker upp.

Om du inte kan hitta en lösning på problemet kan du helt enkelt välja att ta bort sidoskotten och fortsätta med detta när det dyker upp nya. I vissa fall, till exempel när det gäller äldre träd, är detta ingen dålig lösning.

Du kan ge trädet mer vatten, bättre jord och beskära försiktigare, men när trädet blir äldre tenderar det att få sidoskott och det kan vara så här du måste hantera det hela i fortsättningen.

Gäller det unga träd behöver man dock försöka ta reda på orsaken, eftersom de inte borde vara så stressade i så ung ålder.

Hur man tar bort sidoskott från träd

Jag har ett par träd som jag regelbundet behöver ta bort sidoskott från. Min ormhassel, Corylus avellana ’Contorta’, har vackert förvridna och snirkliga grenar som kommer bäst till sin rätt när bladen har fallit. Den har en tendens att få sidoskott som är störande intill den vackra trädstammen, så de huggs bort regelbundet.

Jag gillar att använda en trädgårdsyxa eller röjkniv för att få bort sidoskotten vid basen.

Helst vill du komma så nära basen som möjligt utan att skära in i stammen. Noderna som ny tillväxt utgår från ligger alldeles intill den plats där sidoskotten kommer ut, så du behöver ta bort dessa för att förhindra ny tillväxt. Annars kommer du att få hugga av samma sidoskott om och om igen.

Ta bort sidoskott vid stammens bas

Om du vill ta bort sidoskott vid basen av en stam använder du en trädgårdsyxa för att haka tag i sidoskotten och dra av dem. Yxbladet skär av de sidoskott som inte går att dra av så lätt. Använd en sekatör eller röjknivens sågdel för att få bort de stumpar som kan ha blivit kvar.

Ta bort sidoskott under jorden

För att få bort sidoskott från jorden ska du först försöka dra upp dem. Om de lossnar lätt från rötterna är det troligt att du också får med dig noderna. Om inte, använd änden av trädgårdsyxan för att luckra upp jorden runt sidoskotten. Använd sedan haken för att skära av skottet under jorden.

Yxan kan också användas för att snabbt få bort vattenskott som växer ut på våren och sommaren. Använd hakens knivblad för att snabbt få bort vattenskott från grenarna. Använd sedan yxan för att snabbt hugga bitar till komposten eller skräptunnan.

Jag beskär mitt äppelträd på hösten varje år efter att ha låtit det växa ganska rejält under sommaren. Jag använder sekatörer för att ta bort de tunnare grenarna, röjkniven för de större grenarna, och hackar dem sedan snabbt med yxan så att de ryms i trädgårdsavfallstunnan.

De här verktygen kan också användas för att klippa bort ostyriga och övervuxna buskar, ta bort trädrötter från jorden och dela perenner.

error: Innehållet är skyddat
Sök